Ontstaan Koninklijke Duivenbond De Rode Leeuw 1921 - 2021
-In 1921 werd onze vereniging opgericht en kreeg het stamnummer 55012
Voorzitter ws toen Dokter Jozef Grouwels, lokaal bij Louis Massoels (noenketie)
-In 1923 verhuisden wij naar de Grand café bij Henri Vandebroek (ondervoorzitter)
-In 1930 verhuiden wij naar Henri Klinkers op de Kapelstraat, voorzitter was toen Heleven Martin, in 1935 verhuisden wij naar Louis Tielens op de Dorpstraat
-Toen kreeg de bond de naam De Rode Leeuw zoals het lokaal, Jean Lambrichts van de grendelbaan werd voorzitter, in 1944 werd René Declercq van Groot terherken de nieuwe voorzitter
-In 1948 kwam de scheuring, René nam een deel van de liefhebbers mee naar het Ganzebroek bij Jozef Hermans en zo kwam Duivenbond De eendracht tot leven.
-In 1950 nam Pol Berx de leiding, Jef Iven van de Hovenstraat werd ondervoorzitter
-In 1956 werd Henri Surinx van de Schoolstraat voorzitter, en in 1961 nam Jean Albergs (schoonzoon van Pol en vader van Liliane later 40 jaar lokaalhoudster) het lokaal over, in 1971 vierde men het 50 jarig bestaan en werd de Bond       “Koninklijke Duivenbond De Rode Leeuw”
-In 1973 Stierf Henry Surinx en werd opgevolgd door Jozef Blokken van de Steenakkerstraat.
-In 1978 werd het nieuwe lokaal geopend op de Katteweidelaan, in 1984 volgde Marcel Carmans Jozef Blokken op maar  in 1985 neemt Jozef Blokken het voorzitterschap opnieuw over en na het overlijden van Jozef Blokken in 1999 krijgen we Wolfs Jean-Louis als voorzitter schoonzoon van Jozef blokken.
-Met hem als voorzitter vieren we in 2011 ons 90 jarig bestaan, graag willen we de werkkracht en inzet van Vanloffelt Willy vermelden die helaas in 2015 veel te vroeg is van ons heen gegaan.
-In december 2018 stoppen na 40 jaar de lokaal houders Jean-Paul en Liliane wegens gezondheidsredenen het café word verkocht en er vestigt zich later een frituur Den industrie, 3 volle maanden resten ons om een nieuwe locatie te vinden, het word een moeilijke en stress volle  zoektocht waar het verder bestaan van onze vereniging aan een zijden draadje heeft gehangen vooral omdat de hulp van Het Gemeente bestuur zo goed als nihil was, reddende engel was de familie Lambrichts die ons de mogelijkheid bood om Café Bij Jeike op de Oudebaan 70 op te knappen en er onze thuis van te maken waarvoor eeuwige dank.
-In 2019 word er een VZW opgericht om het uitbaten van dit lokaal mogelijk te maken leden zijn dan             Wolfs Jean-Louis, Smets Geert, Machiels Betty en Monten Eddy
Na de gekende tegenslagen van Corona in de jaren 2020 en 2021 en de daar aan verbonden moeilijkheden hebben we het contract voorlopig kunnen verlengen tot 2024, ook dank aan Panis Martin (dopke) voor zijn jaren van aan pakker en keurder van de duiven overleden in 2021.
In dit jubileum jaar 2021 heeft onze voorzitter Wolf Jean-Louis zijn ontslag gegeven om begrijpbare reden, we willen hem dan ook danken voor de lange jaren van inzet als bestuurslid en later voorzitter van 1999 tot 2021, ons eeuwen feest werd door Corona meer maal's uitgesteld  en ondertussen werd Smets Geert verkozen tot nieuwe voorzitter van onze vereniging.
Na het wegvallen van Wolfs Jean-Louis werd deze in onze VZW vervangen door Panis André.
Op 19 maart 2022 is het dan zo ver en kan ons 100 jarig bestaan op gepaste wijze gevierd worden tal van verdienstelijke leden en de Lokaal uitbater's worden samen met al onze liefhebbers en hun echtgenoten uit genodigd en kregen zij een gratis 3 gangen menu aan geboden, verdienstelijk leden werden in de bloemen gezet en iedere liefhebbers kreeg een duivenkorf of fruit en snoep korf aangeboden verder willen we entertainer Jos Roodthooft bedanken voor gepaste optreden, het werd dan ook een pracht avond die we ons nog lang zullen herinneren.